Wspieranie umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli poprzez zastosowanie tablicy interaktywnej i tablic dostępnych on-line w dydaktykach przedmiotowych

Rodzaj formy:

Adresat:

Sieć współpracy i samokształcenia

Zainteresowani nauczyciele

Treści:

  • Tablica interaktywna i jej zastosowanie do kształtowania umiejętności cyfrowych.
  • Tablice dostępne on-line i ich zastosowanie w dydaktykach przedmiotowych
  • Wymiana doświadczeń w pracy z tablicami.

Liczba spotkań:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

4

Forma bezpłatna

Joanna Wójciak

Sieradz/blended-learning (platforma Moodle)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz