Współpraca nauczyciela i szkoły z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Budowanie relacji win-win

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztaty metodyczne

Nauczyciele – wychowawcy, dyrektorzy szkół i placówek

Treści:

  • Autonomia i podmiotowość w relacjach z partnerami szkoły/placówki – czyli profesjonalizacja w opozycji do usłużności.
  • Podstawy skutecznej komunikacji.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

4

30 zł

Olgierd Neyman

Sieradz/Wieluń/blended learning (platforma Teams)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz