Wykorzystanie aplikacji – Flipgrid, Vocaroo, Friendly, Pszczółka, “Przyjazne aplikacje” w edukacji uczniów ze SPE, w tym
ze spektrum autyzmu

Rodzaj formy:

Adresat:

Seminarium

Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagodzy specjalni, pedagodzy oraz inni specjaliści zainteresowani tematyką szkolenia

Treści:

  • Przedstawienie aplikacji dedykowanych dzieciom ze SPE (Flipgrid, Vocaroo, Pszczółka, itd.).
  • Wykorzystanie wspomnianych aplikacji w procesie edukacyjno- terapeutycznym uczniów ze SPE, w tym ze spektrum autyzmu.

Liczba godzin:

Koszt:

Kierownik:

Realizacja:

4

30 zł

Violetta Florkiewicz

on-line (platforma Teams)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz