Wykorzystanie materiałów dydaktycznych przygotowanych przez Instytut Pamięci Narodowej

Rodzaj formy:

Adresat:

Seminarium

Nauczyciele historii

Treści:

  • Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz edukacji historycznej w tym z Instytutem Pamięci Narodowej jako realizacja wymogów podstawy programowej.
  • Przedstawienie materiałów dydaktycznych możliwych do zastosowania na lekcjach historii.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

3

Forma bezpłatna

Przedstawiciel IPN

Wskazana placówka

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz