Wykorzystanie portali internetowych i platform edukacyjnych w procesie rozwijania umiejętności stosowania TIK

Rodzaj formy:

Adresat:

Seminarium

Zainteresowani nauczyciele

Treści:

  • Portale internetowe i platformy edukacyjne jako baza materiałów dydaktycznych do nauczania tradycyjnego i zdalnego.
  • Wykorzystanie internetowych zasobów edukacyjnych w procesie rozwijania umiejętności stosowania TIK na lekcji tradycyjnej i realizowanej zdalnie.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

6

40 zł

Joanna Wójciak

Sieradz

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz