Kształcenie kompetencji kluczowych na lekcjach historii

Rodzaj formy:

Adresat:

Kompetencje:

Warsztaty metodyczne

Nauczyciele historii

Dydaktyczno – metodyczne

Treści:

  • Charakterystyka kompetencji kluczowych i ich doskonalenia na lekcjach historii;
  • Przykłady kształcenia kompetencji kluczowych na lekcjach historii w szkole podstawowej;
  • Tworzenie scenariuszy zajęć z uwzględniających kształcenie kompetencji
  • kluczowych.

Liczba godzin:

Koszt:

Kierownik:

Realizacja:

6

30 zł

Janusz Jasiński

Sieradz/Wieluń

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz