Wypowiedź argumentacyjna, czyli w jaki sposób przygotować uczniów do samodzielnego i krytycznego myślenia

Rodzaj formy:

Adresat:

Seminarium

Nauczyciele języka polskiego

Treści:

  • Garść ćwiczeń z myślenia krytycznego.
  • „Po pierwsze, po drugie, po trzecie” – czyli jak nie argumentować.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

5

30 zł

Olgierd Neyman

Sieradz/on-line (platforma Teams)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz