Zabawy budujące dobry klimat w grupie

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztaty metodyczne

Nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, zainteresowani nauczyciele

Treści:

  • Fabularyzowanie muzyki połączone z prostymi ruchami rytmicznymi.
  • Gra na prostych instrumentach (instrumentarium Orffa).
  • Realizacja wybranych utworów w tańcu.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

5

30 zł

Dorota Staszak

Sieradz/Wieluń

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz

Błąd: Brak formularza kontaktowego.