Zabawy, gry oraz muzyczne ćwiczenia wspomagające nabywanie kompetencji matematycznych uczniów klas I – III

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztaty metodyczne

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Treści:

  • Płaszczyzny łączenia muzyki z edukacja matematyczną.
  • Propozycje ćwiczeń, zadań i zabaw z wykorzystaniem muzyki.
  • Karty Grabowskiego jako pomoc w nauczaniu matematyki.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

6

40 zł

Dorota Staszak

Sieradz/Wieluń

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz