Zadania i role pedagoga specjalnego związane ze zwiększeniem dostępności i podnoszeniem jakości udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego

Rodzaj formy:

Adresat:

Sieć współpracy i samokształcenia

Pedagodzy specjalni oraz inni specjaliści zainteresowani tematyką sieci

Treści:

  • Opracowanie planu pracy pedagoga specjalnego na rok szkolny 2023/2024
    w oparciu o aktualne przepisy prawa oświatowego, kierunki polityki oświatowej państwa; plan pracy placówki w zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz zalecenia dyrektora.
  • Nowe zadania dla specjalistów, w szczególności pedagogów specjalnych w kontekście podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno –
    pedagogicznej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego.
  • (Jest to wskazany przez MEiN obszar planowanego zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli). Rozwiązania zwiększające dostępność udzielanego wsparcia, w tym pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom ze SPE – rozwiązania praktyczne.

Liczba spotkań:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

3

Forma bezpłatna

dr Violetta Florkiewicz

Sieradz, bledned-learning (platforma Moodle)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz