Zajęcia pozalekcyjne i świetlica szkolna przestrzenią czasu wolnego

Rodzaj formy:

Adresat:

Kurs doskonalący 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy świetlicy

Treści:

  • Propozycje działań mających na celu ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i talentów ucznia.
  • Alternatywne spędzanie czasu wolnego

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

18

60 zł

Dorota Staszak,Justyna Glinkowska

on-line (platforma Teams)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz

Błąd: Brak formularza kontaktowego.