Zarządzanie Oświatą

Adresat:

Cel:

Nauczyciele, wicedyrektorzy

  • Zdobycie kwalifikacji z zakresu zarządzania oświatą niezbędnych do pełnienia funkcji dyrektora szkoły/placówki.
  • Przywództwo edukacyjne w szkole.
  • Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego.
  • Polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku.
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi.
  • Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym.
  • Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym.

Liczba godzin:

Koszt:

Kierownik:

210

1700 zł

Jadwiga Wysocka

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz