Znaczenie oceny funkcjonalnej w praktyce edukacyjnej

  • Ocena funkcjonalna – cele, założenia. Założenia modelu biopsychospołecznego. Czynniki intrapersonalne i środowiskowe w ocenie opisowej, analiza i ocena kontekstu uczenia się. Etapy przebiegu oceny: etap diagnostyczny – etap działań wspomagających – etap ewaluacji działań i korekta. Wykorzystanie założeń ICF w procesie diagnostycznym. Poziomy oceny funkcjonalnej z punktu widzenia stopnia specjalizacji wykonywanych obserwacji. Modele oceny, sposoby analizowania danych

Prowadzący: Jadwiga Wysocka

W celu zapisania się na Szkolenie wypełnij poniższy formularz