Znaczenie testów sprawności fizycznej w ocenianiu ucznia

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztaty metodyczne

Nauczyciele wychowania fizycznego

Treści:

  • Pomiar dydaktyczny i ewaluacja osiągnięć ucznia;
  • Za co trzeba, a za co nie wolno oceniać ucznia na zajęciach wychowania fizycznego;
  • Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego.e.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

6

Forma bezpłatna

Tomasz Kuś

Sieradz/on-line (platforma Google Meet)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz