Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy Rzeczpospolitej

Szanowni Państwo, W związku z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie przejścia uczniów szkół podstawowych klas V-VIII oraz szkół ponadpodstawowych na zajęcia w formie zdalnej Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego jest zobligowany do przełożenia terminu etapu szkolnego konkursu „Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej” z 28 stycznia 2022 r. na 04 marca 2022 r.   W związku z powyższym etap rejonowy odbędzie się w proponowanym terminie – 18 marca 2022 r.   Głównym celem konkursu jest upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Konkurs prowadzony jest na terenie województwa łódzkiego i skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas V-VIII oraz uczniów szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego.

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia do konkursu

Broszura – Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy Rzeczpospolitej

W razie jakichkolwiek pytań proszę kontaktować się z osobą pełniącą rolę koordynatora projektu w CREWŁ odpowiednim dla danego powiatu:

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu:

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi:

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach:

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalski:

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierz: