Z(TIK)owani – sieć współpracy nauczycieli stosujących w nauczaniu technologie informacyjno – komunikacyjnych

Rodzaj formy:

Adresat:

Sieć współpracy i samokształcenia

Nauczyciele informatyki, zainteresowani nauczyciele

Treści:

  • Prezentacja i wymiana dobrych praktyk w zakresie stosowania narzędzi TIK.
  • Metody i formy prowadzenia lekcji informatyki.
  • Innowacyjne zajęcia i ich efekty w cyfrowej szkole.

Liczba spotkań:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

4

Forma bezpłatna

Sylwester Płachta

Sieradz/on-line (platforma Moodle)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz